Služby

Služby - ADACTA s.r.o. Kancelář daňových poradců

Daňové poradenství

Nabízíme komplexní daňové poradenství a zpracování všech druhů daňových přiznání.
Naším úkolem je minimalizace Vaší daňové zátěže při dodržení veškeré legislativy.

Daňová kontrola musí vždy proběhnout bez problémů.
Daňový úředník je taky jen člověk. Není všemocný a neomylný, jen se tak tváří.

Poskytujeme:

 • konzultace a daňový dohled v průběhu zdaňovacího období
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, včetně možnosti odkladu termínu pro jejich podání
 • zamezení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí
 • zpracování měsíčních / čtvrtletních přiznání k DPH, včetně předepsaných evidencí a hlášení
 • poradenství při obchodech v rámci EU a se zahraničím
 • zpracování přiznání k ostatním daním (daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí)
 • daňové registrace
 • zastupování v daňovém řízení před správcem daně
 • komunikace s finančními úřady
 • asistence při daňových kontrolách

Účetnictví a mzdová agenda

Zpracujeme kompletní účetnictví nebo daňovou evidenci z Vámi dodaných dokladů v periodicitě, kterou si určíte. Budete znát finanční efekt Vašeho podnikání průběžně, nikoli až po skončení roku.

Poskytneme:

 • vedení účetnictví nebo daňové evidence
 • vedení evidence pro přiznání k DPH
 • vedení mzdové agendy
 • zpracování účetní závěrky
 • účetní a daňové konzultace
 • komunikaci s OSSZ a zdravotními pojišťovnami
 • zpracování statistických výkazů

Zpracováváte-li účetnictví ve Vaší firmě vlastními pracovníky, můžeme Vám nabídnout účetní poradenství a podporu. Našim úkolem je mít nad tímto zpracováním odborný dohled, podle Vašich požadavků zajistit průběžné poradenství a kontrolu vedení účetnictví, a tím zaručit správnost zpracování.

Poskytneme:

 • zavedení účetního systému
 • odborný dohled nad zpracováním účetnictví ve firmě klienta
 • zpracování účetní závěrky, vč. inventarizací
 • konzultace a pomoc při řešení vznikajících problémů

V rámci těchto služeb nabízíme:

 • účetní a daňové konzultace osobně, telefonem, e-mailem
 • finanční analýzy a výkazy, také v angličtině a němčině
 • podklady pro finanční instituce
 • pravidelné informace o novelách účetních předpisů a jejich aplikaci v praxi
 • zajištění auditu

Podnikatelské poradenství

Poskytujeme širokou paletu služeb souvisejících s podnikatelskou činností:

 • pomoc při realizaci podnikových kombinací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy)
 • poradenství a spolupráci při zahájení nebo ukončení podnikání
 • založení nebo likvidace společnosti, včetně splnění všech legislativních povinností
 • zpracování potřebných interních směrnic
 • zpracování výroční zprávy

Ing. Dagmar Golová

daňový poradce
číslo osvědčení 511
tel: +420 602 727 625
e-mail: d.golova@adacta-sro.cz

Ing. Magdalena Sedlecká

daňový poradce
číslo osvědčení 2345
tel: +420 602 508 817
e-mail: m.sedlecka@adacta-sro.cz